Åland är först ut i Norden med test av vindkraftverk!

Lilla Båtskär utanför Ålands kust är första platsen i Norden där små vindkraftverk kan säkerhets- och prestandatestas. Bakom satsningen står Intertek i samarbete med Allwinds som erbjuder tillverkare och importörer möjlighet att certifiera sina vindkraftverk.

Prov utförs enligt följande:

  • Säkerhetsstandarden IEC 61400-2
  • Prestandaprov IEC 61400-12-1
  • S-certifiering
  • Underlag för CE-märkning

Provningen tar i snitt mellan sex och tio månader och sker både på plats och genom fjärravläsning från Sverige. För att ingå i kategorin ”små vindkraftverk” får utrustningens rotorarea inte överstiga 200 kvadratmeter.

Ny konsumentmärkning 2011

År 2011 infördes en ny europeisk konsumentmärkning som bara får utfärdas av en oberoende part, såsom Intertek. I märkningen anges bland annat bullernivå och producerad effekt vid olika vindstyrkor. Bakom märkningen står IEA (International Energy Agency) tillsammans med Energimyndigheten i Sverige och dess motsvarighet i andra europeiska länder.

Flera fördelar med tredjepartsprovning

Tillverkare eller importör får värdefull hjälp med sin dokumentation och lär sig mer om sin produkt eftersom de får svart på vitt på vad den faktiskt levererar. Att prova sina egna vindkraftverk tar lång tid och man måste söka efter en lämplig testplats som motsvarar standardens krav. Genom att bygga denna testplats på Åland har Intertek redan löst detta åt sina kunder.

För mera information

Ifall du önskar mer information eller har frågor om provning av vindkraftverk, kontakta Roger Källberg på e-post roger.kallberg@intertek.com.

©2022 Allwinds Ab, FO 0598294-7

Facebook