Helhetsbild

När Allwinds projekterar och bygger vindkraftverk är vår grundläggande princip att medverka till att projekt ska generera i bra produktion, ta hänsyn till boende och natur samt vara en god investering för projektägaren.

Vi erbjuder allt från ett första platsbesök för en bedömning till färdigt driftsatta vindkraftverk.

Projektbeskrivning

  • Planering av plats med beaktande av platsens beskaffenhet vad avser närboende, elanslutning samt transportmöjligheter, ljud och skuggberäkning etc.
  • Vindmätningar/utvärdering
  • Tillståndsprocess; miljötillstånd, byggnadslov och elanslutning
  • Detaljplanering
  • Projektledning av byggandet samt driftsättning
  • Övertagandebesiktning

©2022 Allwinds Ab, FO 0598294-7

Facebook