Drift och underhåll

Allwinds utför service av vindkraftverk genom årliga serviceunderhåll samt felsökningar och reparationer av vindkraftverk. De årliga serviceunderhållen görs enligt tillverkarens instruktioner. Samtliga våra ordinarie tekniker är utbildade på vindkraftverk från Vestas och Enercon men har även erfarenhet av andra tillverkare. Vårt reservdelslager med utvalda reservdelar gör att reparationstiden vid ett eventuellt stopp reduceras.

©2024 Allwinds Ab, FO 0598294-7

Facebook