Om oss

Allwinds Ab startade år 2011 och ägs av de åländska vindkraftbolagen Ålands Vindenergi andelslag och Leovind Ab. Vi har en samlad erfarenhet och kompetens på över 20 år.

Allwinds utför service och underhåll på samtliga av Ålands 18 vindkraftverk. Vi utför service på vindkraftverk i hela Finland. Hos oss arbetar idag sju tekniker som med jämna mellanrum utför underhållsarbeten samt att de vid haverier och stopp åker ut till verken för att felsöka och åtgärda felen snarast möjligast. Teknikerna har både utbildning inom vindkraft och lång erfarenhet i branschen. Vårt mål är att minimera stilleståndstiden.

Allwinds säljer elen från ägarbolagens vindkraftverk till åländska elkunder och har i dagsläget ca 10% av den åländska marknaden, huvudsakligen företag, men även hushåll. Idag förbrukas endast 1/4 av produktionen på årsbasis, resten exporteras. Vårt mål är att all den el som produceras också används av de åländska företagen och hushållen.

Allwinds erbjuder även projektering av vindkraftverk till vindkraft- och projektägare på och utanför Åland. Våra projekt genom åren har gett oss erfarenhet och kunskap som vi gärna delar med oss av.

Vår vision är att vara den självklara samarbetspartnern vid vindkraftprojektering på Åland, i Finland och i Sverige.

©2022 Allwinds Ab, FO 0598294-7

Facebook