Elens ursprung

100% lokalproducerad el

Bra för både miljön och för Åland!

Allwinds levererar 100% lokalproducerad el med ursprungsgaranti, direkt från vindkraftverken på Åland. Vindkraft är en förnybar energikälla utan miljöskadliga utsläpp vid drift.

©2023 Allwinds Ab, FO 0598294-7

Facebook