Välutbildad kompetens

Vi utbildar ständigt våra tekniker med kurser. För att svara på den höga efterfrågan av kompetent personal har vi i samarbete med Högskolan på Åland börjat planera ett vindkraftsteknikersprogram som ser ut att bli verklighet 2023.

Allwinds en trygghetspartner

Vi ser till att ditt projekt håller hög standard och blir klart inom tidsramen för vad du lovat din kund.

©2022 Allwinds Ab, FO 0598294-7

Facebook