Våra ägare

Allwinds Ab är ett driftsbolag och ägs av följande vindkraftbolag:

Ålands Vingenergi Andelslag

Leovind Ab

Gotlands Allwind Invest AB

Ålands Vindenergi Andelslag

Ålands Vindenergi Andelslag startade 1994

Äger idag 5 vindkraftverk som finns på de åländska öarna Kökar, Föglö, Vårdö och i Lumparland.

Har ca 1 300 andelsägare och ett andelskapital på ca 2 Meuro.

Andelslaget äger 25% av aktierna i Leovind Ab.

Leovind Ab

Startades år 2003

Äger de 6 vindkraftverk på Båtskär (byggår 2007)

Ägare är både privatpersoner och företag på Åland

Gotlands Allwind Invest AB

beskrivning kommer snart...

©2022 Allwinds Ab, FO 0598294-7

Facebook