Drift och underhåll

Allwinds utför service av vindkraftverk genom årliga serviceunderhåll samt felsökningar och reparationer av vindkraftverk. De årliga serviceunderhållen görs enligt tillverkarens instruktioner. Samtliga våra ordinarie tekniker är utbildade på vindkraftverk från Vestas och Enercon men har även erfarenhet av andra tillverkare. Vårt reservdelslager med utvalda reservdelar gör att reparationstiden vid ett eventuellt stopp reduceras.

Underhåll av vindkraftverkens hissar

Vi kan nu erbjuda service och underhåll av de Blockstop och Tirak vinschar som finns i vindkraftverkens hissar.

En årlig genomgång av hissarnas nödstopps-system, Blockstop, samt dess Tirak-vinschar säkerställer funktion och tryggar användningen av hissarna. Till detta underhåll används en hydraulisk testrigg där utrustningen testas enligt tillverkarens anvisningar.

Vi erbjuder:

  • Demontering och återmontering av systemen i era hissar
  • Översyn samt tester av systemen
  • Reparationer och underhåll enligt tillverkarens anvisningar
  • Dokumentation av underhåll och tester

Vill ni demontera och återmontera utrustning själva och skicka den till oss så är även det givetvis möjligt.

©2023 Allwinds Ab, FO 0598294-7

Facebook