Ursprungsgaranti

De 18 vindkraftverk som idag finns på Åland beräknas producera ca 60 GWh/år. Ålands årliga elförbrukning är ca 310 GWh. I dagsläget står den förbrukade lokala vindkraftenergin för endast 5,6% av den totala elförbrukningen på Åland, resten av produktionen exporteras.

Alla verk har ett namn - precis som fartygen

När man började bygga vindkraftverken så ville man att dessa skulle få ärofyllda namn. Vad var då naturligare än att döpa dem efter framgångsrika åländska segelfartyg. Segelfartyget Preciosa från Eckerö, det första åländska fartyget att segla över Atlanten, fick namnge Ålands Vindenergi Andelslags första vindkraftverk på 500 kW som togs i bruk just i Eckerö.

Trogen tjänare

Verket Preciosa tjänade troget i över 20 år. Hon togs ur drift 24 maj 2016 och hann under sin tid producera 23 272 560 kWh till gagn för den åländska miljön. Eftersom hon fyllt 20 år så var hon diskvalificerad för den lokala produktionsstödet Landskapsregeringen infört. Och då elpriserna fortsättningsvis var låga så tog styrelsen beslut om att sälja verket trots att hon var i fullgott tekniskt skick. Vad vi vet idag så står hon på Irland och producerar elenergi på sin nya plats.

©2022 Allwinds Ab, FO 0598294-7

Facebook